732 110 484

Kniha nejen pro rodičeDatum konání:
29.2.2016

Respektovat a být  respektován


Respektovat a být  respektován : P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. KopřivováRespektovat a být  respektován : P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová

z knihy :

.... kdykoliv vyžadujeme od dítěte poslušnost , učíme je vlastně nepřijímat zodpovědnost za své jednání ...

...žádoucím protipólem  poslušnosti není neposlušnost ani " dělat si , co chci ". Je to zodpovědnost, která se nepodřizuje druhé osobě/ autoritě/, ale řídí se správnosti věci, zvnitřněnými hodnotami. Je velký rozdíl mezi " řídit se něčím" a podřídit se někomu ".

V  knize je nejen plno dobrých rad a pohledů na výchovu dětí , ale i  příkladů .  Ideální kniha , která vám pomůže při výchově.